• PS动作中文版照片转素描

  作者:shejifuzhu人气:更新:2021-11-25 22:55:42

  操作前注意事项

  -----------------------------

  1. 请使用2000-4000像素左右的高清大图

  2. 图像模式为 RGB颜色 8位/通道

  3. 请使用这些版本的PS: Photoshop CS3,CS4,CS5,CS6,CC,CC2014,CC2015,CC2015.5,CC2017, CC2018

  4. 设置你的图片为背景图层

  5. 画笔的不透明度和流量设为100%


  PS动作中文版照片转素描
  类型:压缩文件|已下载:69|下载方式:免费下载
  立即下载

  标签:素描中文版动作照片

  Copyright @ 2021 SHEJIFUZHU.COM